• Türkiye 5. sırada ama…

    Dünyan?n genelinde yap?lan bir ara?t?rmaya kat?ld?k ve be?inci s?rada kendimize yer bulduk. Normal ?artlarda dünya çap?nda bir listede 5. s?rada olmaktan gurur duyabilirdik, ama bu...

  • Acer Iconia A110 Fiyatı

    Acer’?n geçti?imiz aylarda fuarda tan?tt??? Iconia A110 tableti önümüzdeki günlerde sat??a sunulacak. NVIDIA’n?n i?letim sistemini kullanan tablet dü?ük fiyat? ile piyasaya meydan okuyaca?a benziyor. Google’da...