• Türkiye 5. sırada ama…

    Dünyan?n genelinde yap?lan bir ara?t?rmaya kat?ld?k ve be?inci s?rada kendimize yer bulduk. Normal ?artlarda dünya çap?nda bir listede 5. s?rada olmaktan gurur duyabilirdik, ama bu...

  • Instagram ve Facebook kullanımı

    Instagram, aylar öncesinde sosyal medyan?n devi Facebook taraf?ndan sat?n al?nm??t?. Bu sat?n alma i?lemi için bir milyar dolar ödeyen Facebook bu durumu yava? yava? lehine...

  • Acer Iconia A110 Fiyatı

    Acer’?n geçti?imiz aylarda fuarda tan?tt??? Iconia A110 tableti önümüzdeki günlerde sat??a sunulacak. NVIDIA’n?n i?letim sistemini kullanan tablet dü?ük fiyat? ile piyasaya meydan okuyaca?a benziyor. Google’da...