src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/google-uzantili-mail-300×166.jpg” alt=”” title=”google-uzantili-mail” width=”300″ height=”166″ class=”alignnone size-medium wp-image-901″ />

Google, Google+ kullanan üyelerine bir ayr?cal?k tan?y?p google.com uzant?l? hesap verecek. Adresiniz ise ?u ?ekilde olacak “google.com/teknoindex” Bu uygulamay? facebook’tan çok iyi biliyoruz zaten ama Google’?n da böyle bir hizmet vermesi internet kullan?c?lar?n? iyice sevindirdi.

Dünyan?n en büyük internet sitesi olarak kabul edilen Google, günde en az 50 milyon kez ziyaret ediliyor. Uzun süredir de bu uzant? yönünde mail ve istekler ald?klar?n? belirten yetkililer “neden olmas?n” dedik diyor. ?lk aç?ld??? zamanlarda büyük ilgi gören Google+, birkaç ay?n ard?ndan popülaritesini iyice dü?ürmü?tü. Google’?n yeni hedefi de bu olacak ki uzant? sistemiyle eski üyelerini yeniden toplamak ve sisteme yeni üyeler kazand?rmak.


0 Yorumlar