Adobe, tan?nm?? foto?raf düzenleme ve uygulama yaz?l?m? Photoshop’un gelecek versiyonlar?yla ilgili ücretsiz bir beta sürüm piyasaya ç?kard?.

Video düzenleme, yeni k?rpma gibi özellikleri bulunan yaz?l?m? yükledikten sonra Photoshop CS6, Photoshop CS6 Extended’?n tüm olanaklar?ndan faydalanabiliyorsunuz. Kurulumu yapmak isteyen kullan?c?lar?n en az 2GHz i?lemci ve en az 1 GB RAM’i bulunan bir PC’ye sahip olmas? gerekiyor.

Beta sürümün son kullanma tarihi henüz belli de?il. Ancak CS 6 remsen piyasaya ç?kana kadar kullan?laca?? belirtiliyor. CS 6’n?n da önümüzdeki aylarda piyasaya ç?kaca?? ifade ediliyor.


0 Yorumlar