Facebook, trafikte gördü?ünüz ancak ad?n? hat?rlamad???n?z eski arkada?lar?n?z? bulman?z için yeni bir hizmet sunuyor.

myCar uygulamas? sayesinde, Facebook üyeleri, araç bilgileri sayesinde di?er kullan?c?lar taraf?ndan bulunabilecek.

myCar uygulamas?, arabas? olan herkes taraf?ndan kullan?labiliyor. Araba sahibi Facebook kullan?c?lar?, kay?t bölümünden arabas?n?n marka, renk, y?,lmodel ve plakas?n? giriyor. Daha sonra duvar?nda araba markas?n?n logosunu, rengini ve modelini belirtiyor.

Böylece, arkada?lar?n?z hangi renk, model ve marka arabay? kulland???n?z? duvar?n?zdan ö?renmi? oluyor. Hatta yeni bir araç ald?ysan?z arkada?lar?n?z bunu duvar?n?zdan ö?reniyor.

 


0 Yorumlar