• Adobe suçsuzmuş

    Geride b?rakt???m?z hafta hackerlar taraf?ndan sald?r?ya u?rayan ve milyonlarca kullan?c?s?n?n bilgilerini ba?kalar?n?n çalmas?na neden olan Adobe sonunda kendini aklaman?n yolunu buldu. Nas?l bu kadar büyük...

  • Windows 8 güvenlik açığı

    Henüz Windows 8 ç?kmadan güvenlik paketleri ç?kt?. Microsoft’un sitesinde yay?mlanan yeni bir paket, Windows 8 üzerinde bulunan ve Adobe Flash Player arac?l???yla sa?lanan 25 aç???...

  • Adobe CS6 geliyor

    Adobe, birkaç ay önce betas?n? yay?nlad??? CS6 ürünlerini sonunda sat??a ç?kar?yor. Ancak Creative Cloud’un ise sonraya kalmas? bekleniyor. Edinilen bilgiye göre After Effects, InDesign, Illustrator,...