Yahoo Fcebook’a patentle ilgili bir dava açm??t?. Facebook da buna kar??l?k olarak IBM’den ald??? 750 patentle kendini sa?lama almak için u?ra??yor.

Yahoo’nun Facebook’a açt??? davan?n sebebi, Facebook’un 10 patenti ihlal etmesiydi. Yahoo bu eylemi yüzünden teknoloji dünyas?ndan epey azar i?itmi?ti. Fakat Facebook buna ra?men davay? bir hayli önemsiyor.


What's Your Reaction?

Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Nefret Nefret
0
Nefret
Beğendim Beğendim
0
Beğendim
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim
Şaşkın Şaşkın
0
Şaşkın
Geyik Geyik
0
Geyik

0 Comments