android_masa_ustu

Google uzun süredir Android’e uzaktan masaüstü kontrolü sa?layacak uygulama üzerinde çal??malar?n? devam ettirirken sonunda ele al?nabilir sonuçlar elimize gelmeye ba?lad?. Gelen bilgilere göre uygulaman?n büyük bir bölümü geli?tirilmi? ve ?u anda teste tabi tutuluyor. En fazla birkaç ay içinde GooglePlayStore üzerinde de yerini almas?n? bekledi?imiz uygulama hem Mac hem de Microsoft i?letim sistemleri ile uyumlu olacak; büyük bir ihtimal.

Tabletlerde rahat kullan?m
Gigaom sitesinin haberine göre, uygulama betas? ile Android ak?ll? telefon ve tabletlerden Windows ve Mac OS tabanl? bilgisayarlara uzaktan ba?lant? sa?land?. Bu haftaki Chorme Show podcast’inde verilen bilgilere göre, uygulama özellikle tabletlerde, büyük ekrandan dolay? ideal bir kullan?m olana?? sunacak.

Yeni Chromebook’ta yer alabilir

Yeni uygulaman?n mevcut Chrome Uzaktan Masaüstü eklentisine benzer görünece?i belirtiliyor. Uygulaman?n ne zaman haz?r olaca?? bilinmemekle birlikte yak?nda duyurulmas? beklenen Asus C200 Chromebook’ta yerle?ik uygulama olarak yer alaca?? tahmin ediliyor.


0 Yorumlar