apple_watc

Uzun süredir beklenen ve art?k neredeyse tüm bilgileri resmi olarak tan?t?lmadan önce internete dü?en Apple Watch, geçti?imiz ak?am tan?t?ld?. Hem tasar?m? hem de teknik özellikleri ile di?er ak?ll? saatlerden pek de farkl? olmayan ama üzerinde Apple simgesi ile bile gözleri boyamay? ba?aran Apple Watch, tüm iOS i?letim sistemli cihazlarla uyumlu bir ?ekilde çal??acak. Telefonunuza gelen bildirim ayn? anda saatinize de gelecek ve saatten cevap da verebileceksiniz. Bunun yan? s?ra yeni giyilebilir ak?ll? saat için bir tv reklam? da yay?mland?, a?a??dan izleyebilirsiniz.

Devrimsel bir nitelik ta??mayan bu özellikler etkinlik s?ras?nda öyle bir anlat?ld? ki herkes Amerika’n?n yeniden ke?fedildi?ini sand?. Fiyat? ile dudak uçuklatan Apple Watch için bugün ilk televizyon reklam? yay?mland?. Oldukça ??k bir tasar?ma sahip olan Apple Watch, tüm özelliklerini TV reklam?nda ortaya koyuyor.


0 Yorumlar