apple_campus_2

Apple, birkaç sene içerisinde yeni bir merkeze ta??nacak. Bu bilgi bu vakte dek Apple taraf?ndan resmi olarak aç?klanmasa da ortaya at?lan iddialar ve kan?tlar durumu defalarca kez bizlere sundu. Campus 2 ad?n? alacak yeni yerle?im birimi sonunda tepeden de görüntülendi. Casus uçaklar sayesinde görüntülenen Apple Campus 2’nin videosunu a?a??dan 4K kalitesiyle birlikte izleyebilirsiniz. ?n?aat sahas?n?n boyutuna bakarsak Apple’?n yeni merkezine ta??nmas?n?n y?llar sürece?ini söyleyebiliriz.

Zaman zaman bölgeyi yüksekten tarayarak kameralarla görüntü kayd? gerçekle?tiren drone’lar?n videolar?na YouTube üzerinden eri?ilebiliyor. En son iki ay önce bu yöntemle görüntülenen Apple Campus 2, k?sa bir süre önce yeniden kay?t alt?na al?nd?. Üstelik 4K çözünürlükte…

Drone’a tak?l? GoPro kameras?yla kay?t yapan ki?i, videoyu 4K format?nda izlenmeye aç?k ?ekilde yay?nlad?. Böylelikle söz konusu videoyu uyumlu bir ekran ya da Retina iMac’iniz varsa 4K çözünürlükte izleyebilmeniz mümkün. Üstelik görüntüler bu kez sadece yüksekten de?ildi, yere yak?n noktadan da görüntüler kaydedilirken yap?n?n h?zl? bir ?ekilde geli?tirilmekte oldu?u dikkat çekti. Bu arada videodaki heyecan verici casus filmi müzi?i de dikkatlerden kaçm?yor. ??te o video:


0 Yorumlar