src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/12/apple.jpg” alt=”apple” width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-6238″ />

Yeni ç?kard??? tableti iPad Air’de isim de?i?ikli?ine giden Apple, ayn? takti?i telefon serisi iPhone için de kullanacak iddias? geldi Çin’den. Çin kaynakl? bir sitede ç?kan habere göre “s” ekinin yanl?? anla??lmalara neden olmas? sebebiyle Apple, iPhone 6S ve iPhone 6 Plus S’in isimlerini farkl? ?ekilde lanse edecek bizlere. 2015’te ç?k???n? gerçekle?tirecek olan telefonlar?n hangi isimle piyasaya sürülecek oldu?u ise halen s?zd?r?labilmi? de?il; tabi bu iddia, sadece iddia olarak da kalabilir.

Apple’?n böyle bir strateji içerisinde olup olmad??? bilinmez. Ancak raporunda dedi?i gibi iPad 4’ten sonra iPad’larda isim de?i?ikli?ine gidilmi?ti. Apple yeni modeli olan iPhone 6S için belki isim de?i?ikli?inde olmaz ama iPhone 7 modeli için isim de?i?ikli?i yap?labilir. Peki Apple’?n isim de?i?ikli?i yapmas?n? istiyor musunuz?


0 Yorumlar