• iPhone 6S bükülme testi

    Telefon dünyas?n?n en güçlü serilerinden biri olan iPhone, son ç?kard??? iPhone 6 ile birlikte büyük ele?tiriler alm??t?. Telefon ne kadar be?enilirse be?enilsin, kolay bükülme yüzünden...

  • 2015’te 3 yeni iPhone birden gelecek

    Yeni senenin ilk aylar?n?n geride kalmas?n?n ard?ndan yeni nesil iPhone’lar için ciddi iddialar ortaya at?lmaya ba?land?. Geride b?rakt???m?z sene tan?t?lan iPhone 6’lardan sonra ?imdi de...

  • Apple, S serisini bitiriyor

    Yeni ç?kard??? tableti iPad Air’de isim de?i?ikli?ine giden Apple, ayn? takti?i telefon serisi iPhone için de kullanacak iddias? geldi Çin’den. Çin kaynakl? bir sitede ç?kan...