Apple, Macbook Pro ve Macbook Air’lar? için önemli bir yer edinecek olan bir güncelleme payla?t?. Bu cihazlarda bulunan bir yaz?l?m bilgisayar bataryan?z?n kaç kez ?arj edildi?ini ve bo?ald???n? say?yor, bunlar? istatistikler ile sizlere sunuyordu. Baz? kullan?c?larda ya?anan hatalar sonucu Apple uyar?ld? ve ya?anan sorunlar da sonuca kavu?turuldu.

Gelen ?ikayetlere göre 1000 çevrimden, ?arj doldurumundan sonra yaz?l?m bilgisayar? direkt olarak etkiliyor ve ani kapanmalar ya?an?yor. Pek fazla ki?ide görülmese de oldukça aktif bilgisayar kullan?c?lar?nda ya?anan bu sorun bu sabah saatlerinde yay?mlanan yeni güncelleme ile çözüldü. A?a??da verdi?imiz linkten siz de yeni güncellemeyi yükleyebilirsiniz, ayn? zamanda Mac App Store’dan da ayn? i?lemi yapabilirsiniz.

Apple yeni güncelleme indir


0 Yorumlar