whatsapp

Yakla??k bir senedir beklenilen ve geldi gelecek denen WhatsApp sesli arama özelli?i sonunda APK dosyas?yla birlikte internete dü?tü. WhatsApp kullanan ba?ka herhangi bir kullan?c?y? bu özellik sayesinde sesli bir ?ekilde arayabileceksiniz. Ancak bu araman?z internet paketi üzerinden k?sa bir süreli?ine kesilecek. Çünkü yak?n zamanda veri paketi ücretlendirme sistemi gibi bir sistem girecek hayat?m?za ve WhatsApp üzerinden konu?tu?umuz, ayn? kontör harcam???z gibi olacak.

iOS ve Android için kurulabilir durumda
11 Mart itibariyle güncelleme henüz ma?azalara sunulmad? fakat, s?zd?r?lan APK dosyas?yla beraber WhatsApp’?n en yeni sürümünde sesli aramay? Android cihazlar?n?zda kullanabiliyorsunuz.

Sesli arama özelli?ini kullanabilmek için, iki cihazda da kar??l?kl? olarak en yeni WhatsApp sürümünü kullanmas? gerekiyor. Ayr?ca davetiye sistemi oldu?u için, sizi hakk? olan birinin WhatsApp’tan sesli olarak aramas? gerekiyor.


0 Yorumlar