• Apple Watch’ın TV reklamı

  Uzun süredir beklenen ve art?k neredeyse tüm bilgileri resmi olarak tan?t?lmadan önce internete dü?en Apple Watch, geçti?imiz ak?am tan?t?ld?. Hem tasar?m? hem de teknik özellikleri...

 • Google’dan oyunlara jest

  Dünyan?n en büyük ve en çok kullan?lan arama motoru Google, bildi?iniz gibi arama sonuçlar?n?n sa? taraf?nda, e?er yapt???n?z arama ünlü bir ki?iyse, kurumsa ya da...

 • Xbox One’a yeni reklam

  Geride b?rakt???m?z sene sat??a sunulan yeni nesil oyun konsollar? Microsoft ve Sony aras?ndaki sava?? biraz daha k?zd?rd?. ?ki konsol da mükemmel sat?? derecelerini yakalayarak rekorlara...

 • Internet Explorer yeni reklamı

  Microsoft’tan, Internet Explorer’? kötüleyenlere büyük bir ele?tirel reklam geldi. ?nternet üzerinde bo? bo? zaman geçirip kendi programlar?n? kötüleyen ki?ilerden art?k b?kt?klar?n? belirten Microsoft, yeni reklam?nda...

 • Facebook reklam filmi

  Facebook dün yap?lan aç?klamaya göre 1 milyar kullan?c?ya ula?t?. Dünyada ilk olan bu de?erler bir de reklam filmi çekerek kutland?. Mark Zuckerberg’e yap?lan yorumlar da...