src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/11/asus_console_pc.jpg” alt=”asus_console_pc” width=”547″ height=”410″ class=”alignnone size-full wp-image-6176″ />

Konsollar?n oyunlar için PC’lere oranla daha ?ansl? ve güçlü olduklar? kesin bir gerçek. Senelerdir bu gücü elinde bulunduran konsollara PC’ler teknik özellik bak?m?ndan yeti?ip hatta geçse bile grafik kalitesi konusunda halen o raddeye ula?abilmi? de?iller. Asus da bilgisayarda konsol kalitesinde oyun deneyimi sunacak yeni PC modelini tan?tt?: ASUS Rog GR8. PC’nin teknik özellikleri ve d?? tasar?m? gayet tatl? ve ??k iken fiyat?n?n da pek fazla cep yakmad???n? vermi? oldu?umuz bilgiler aras?na ekleyelim.

ASUS Republic of Gamers (ROG) taraf?ndan özel olarak tasarlanan ROG GR8 Oyun Konsol PC, ?stanbul Hard Rock Cafe’de gerçekle?tirilen etkinlikte tan?tt?. Tamamen oyun konsollar?ndan ilham al?narak tasarlanan ASUS ROG GR8, Intel® Core™ i7 i?lemci ve NVIDIA® GeForce® GTX 750Ti ekran kart?na sahip. Kullan?c?lar?n çantalar?nda kolayca ta??yabilecekleri ya da TV ünitesinin alt?na rahatça yerle?tirebilecekleri ASUS ROG GR8 Oyun Konsol PC tam bir oyun canavar?!

GR8 Oyun Konsol PC, Intel® Core™ i7 i?lemci ve NVIDIA® GeForce® GTX 750Ti ekran kart? ile Full HD oyun performans? sunuyor. 16GB’a varan DDR3L bellek, sabit disk veya yüksek h?zl? SSD, dahili 802.11ac Wi-Fi’a sahip olan bilgisayara Windows 8.1 önceden yüklenmi? olarak geliyor. Dahas? ROG GR8, dahili Miracast al?c? ve h?zla yükseltme yap?labilmesi için 2,5 inç sürücü geni?letme yata?? ile SO-DIMM bellek yuvalar?na kolay eri?im sa?layan özel tasar?ml? kayar kapaklara sahip. Mat siyah yüzeyi, Maya medeniyetinden ilham alan desenleri ve yan?p sönen ROG logosu ile ??k bir tasar?ma sahip olan GR8, yatak odalar?, oturma odalar? ve yerel a? üzerindeki oyun turnuvalar?nda kullanmak için ideal.

Tan?t?m toplant?s?nda ürün hakk?nda bilgiler veren ASUS Türkiye ?? Geli?tirme Müdürü Erkan Genç ?unlar? söyledi: “Bu ürün tamamen oyun severlerden gelen görü?ler do?rultusunda tasarland?. ASUS olarak oyunlardan al?nabilecek en üst performans?, olabilecek en ??k ve i?levsel biçim faktöründe toplamak istedik. Intel’in i?lemci gücü ile Republic Of Gamers’?n birlikteli?i bu hedefimizi gerçekle?tirmemizi sa?lad?.”

Intel Türkiye ?? Geli?tirme Müdürü Koray Çand?r ise ?unlar? söyledi: “Ben de bir oyun sever olarak, olabilecek en üstün performans? bir konsolun verebilece?i ta??nabilirlik ve kullan?m rahatl???yla ya?amak isterim. ASUS GR8 Oyun Konsol PC tam olarak bu talebi kar??l?yor ve oyun keyfi için olabilecek en iyi ?artlar? sa?l?yor.”


0 Yorumlar