• Asus’tan Konsol PC: ASUS ROG GR8

    Konsollar?n oyunlar için PC’lere oranla daha ?ansl? ve güçlü olduklar? kesin bir gerçek. Senelerdir bu gücü elinde bulunduran konsollara PC’ler teknik özellik bak?m?ndan yeti?ip hatta...

  • Yeni nesil konsollar ne kadar sattı?

    Yeni nesil konsollar 2014’e girmeden önce sat??a sunulmu?tu. ?ki konsol da çok iyi sat?? de?erleriyle birlikte piyasaya giri? yapt?ktan sonra stoklara yeti?emez hale kadar geldiler,...

  • Ouya Konsol

    Ouya, yeteri kadar ba??? toplad?ktan sonra sonunda ön sipari? al?mlar?n? açt?. Teknoloji baz?nda en çok desteklenen ikinci proje olma özelli?ini ta??yan Ouya’n?n yap?m projesi, geli?im...