hp_smart_watch

Dünyan?n en büyük bask? ve bilgisayar firmalar?ndan biri olarak bildi?imiz HP de art?k ak?ll? saat piyasas?na girmeye haz?rlan?yor. Bildi?imiz gibi son iki senede en çok yat?r?m bu sektöre yap?l?yor ve neredeyse her firman?n ilk ak?ll? saatlerini tan?tt???n? söyleyebiliriz; önümüzdeki senelerde giyilebilir teknoloji çok daha büyük yerlere gelecektir. HP de ünlü tasar?mc? Michael Bastian’la ortak çal??arak retro görünümlü bir ak?ll? saat üretecek. Ak?ll? saatin dokunmatik bir ekran? bulunmayacak iken yanlardaki 3 butonla kontrol edilece?ini de vermi? oldu?umuz bilgiler aras?na ekleyelim.

Android ve iOS uyumlu

Android 4.3+ ve iOS uyumlulu?u ile hem Samsung, LG, Sony, HTC gibi ak?ll? telefonlarla hem de iPhone’larla uyumluluk sunan ak?ll? saatte görü?me olana?? sunulmuyor. Cihaz üzerinden gelen metinler ve e-postalar görülebilecek, seçti?iniz belirli birkaç uygulama ile bildirimler yap?lacak.

Hisse senedi, hava durumu, alarm, takvim gibi uygulamalar beklenilece?i üzere mevcut. Piyasadaki birçok ak?ll? saatin aksine ekranda kal?c? bir zaman k?sm? var ve saat size her an gösteriliyor.

Fiyat?

De?i?tirilebilir kay??l?, normal ekranl? versiyonun fiyat etiketi 349.99 dolar. Safir Kristal ekrana sahip; siyah deri, siyah plastik ve ye?il deri olmak üzere üç kay?? alternatifi ile gelen modelin fiyat? ise 649.99 dolar.


0 Yorumlar