Bir türlü ölmeyen Windows XP ve IE6’dan sonra, Microsoft için üçüncü kabus yaz?l?m yolda!

Internet Explorer dün piyasadaki üçüncü y?l?n? doldurdu. Bu süre zarf?nda Internet Explorer’?n gözden dü?tü?ünü söylemek do?ru olmaz. Zira Pingdom.com’da yer alan verilere göre pazar?n yüzde 16’s? halen onun elinde bulunuyor.

IE kullan?c?lar? art?k Microsof’tan IE 9’a geçmesini istiyor. Ancak IE 8’in kabusu halen oldu?u gibi duruyor. Ve de?i?meye de pek niyeti yok gibi. Çünkü piyasada IE 6 ve IE 7 kullanan bir çok ki?i var.

 


0 Yorumlar