src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/bbc.png” alt=”bbc” width=”468″ height=”351″ class=”alignnone size-full wp-image-4925″ />

Dünyan?n en büyük televizyonlar?ndan bir tanesi olan BBC, yeni y?la girmemize say?l? günler kala hacker tehditi ile kar?? kar??ya kald?. Haber sitesi Reuters’?n vermi? oldu?u bilgiye bir grup hacker ?u anda BBC’nin ana sunucusunun eri?im bilgilerine ula?m?? durumda.

Siber güvenlik hizmeti veren Hold Security LLC firmas?n?n bir di?er mü?terisi de BBC. Rutin çevrimiçi tarama seans? esnas?nda bir forum dikkatlerini çekiyor ve bu adreste aç?lan ba?l?k takip alt?na al?n?yor. Detayl? ara?t?rmadan sonra olay? çözen Hold Security LLC, BBC’nin en büyük veri transferi sunucusuna eri?im bilgilerinin bir hacker taraf?ndan çal?nd???n? tespit ediyor.

Y?lba?? öncesi sat?l??a ç?kan bu bilgiler, BBC’nin tüm veri transferini çökertebilecek bir tehdit unsuru ta??yor. Duruma hemen el koyan BBC ve Hold Security LLC, tüm sunucu eri?im bilgilerini tekrar güncelledi. Hacker tehlikesi ?imdilik uzakla?t?r?lsa da Hold Security LLC, BBC portallar? üzerinde bulunan hangi aç???n bu tehdite sebep oldu?unu ara?t?r?yor.


0 Yorumlar