• BBC’ye hacker tehditi

    Dünyan?n en büyük televizyonlar?ndan bir tanesi olan BBC, yeni y?la girmemize say?l? günler kala hacker tehditi ile kar?? kar??ya kald?. Haber sitesi Reuters’?n vermi? oldu?u...

  • Sony mühendisleri ‘Geohot’tan yardım istemiş

    Sony’n?n ba? belas? George Hotz, yapt??? aç?klamada Sony mühendislerinin kendisine güvenlik aç?klar?yla ilgili sorular sordu?unu söyledi. PS3’ün ve Jailbreak’in hacklenmesi ile ad?n? duyuran Geohot lakapl?...

  • 31 Mart’ta internete erişemeyebiliriz

    Dünyaca ünlü Hacktivist grup Anonymous’un, ABD senatosunda görü?ülen SOPA’ya (Stop Online Piracy Act) ?iddetle kar?? oldu?u biliniyordu. Beklenen oldu ve Anonymous SOPA’ya kar?? eylem haz?rl???...