Bing tasar?m?nda yapt??? de?i?ikliklerle yeni bir hal ald?. Microsoft’un arama motorundaki bu de?i?iklikler Google’?n görünümüyle bir hayli örtü?üyor.

Son de?i?ikliklerle tamamen sade bir görünü?e sahip olan Bing’in Google’a benzeyen de?i?iklikler yapmas?, arama motoruna ele?tiriler yap?lmas?na sebep oldu.


0 Yorumlar