ABD’de yap?lan analizde mobilphone’lar?n sat?? seviyeleri de aç?kland?. Verilen rakamlarda iPhone’nun sat??lar?nda yükselme var. Ancak Android’in sat?? fiyat?nda da yükselme oldu?u için de?i?en çok da fazla bir?ey olmuyor. Apple yine s?ralamada ortada duruyor.

comScore’un Mobilens servisinden 30 bin aboneyle yapt??? ankette ç?kan sonuçlara göre Samsung ve LG, Apple’?n önünde yer al?rken Motorola ve HTC Apple’? yak?ndan takip ediyor.


0 Yorumlar