• Apple ve Microsoft’tan yeni ortaklık

    Geçti?imiz iki gün önce düzenlenen etkinli?inde iki yeni i?letim sistemini tan?tan Apple, tüm dünyan?n ilgisini bir anda üstüne çekmeyi ba?arm??t?. iOS 8’i yay?mlayan ve bunun...

  • Bing’in son hali Google’ı andırıyor

    Bing tasar?m?nda yapt??? de?i?ikliklerle yeni bir hal ald?. Microsoft’un arama motorundaki bu de?i?iklikler Google’?n görünümüyle bir hayli örtü?üyor. Son de?i?ikliklerle tamamen sade bir görünü?e sahip...