Ana sayfa » Etiket arşivi » blackberry world

\

Blackberry World kullanımı

Dünyan?n en büyük telefon geli?tiricilerinden olan RIM, telefonlar? için haz?rlad??? uygulama ma?azas?n?n ismini de?i?tirdi. Daha önceden Blackberry App World ad?nda olan uygulama pazar? art?k Blackberry World ad?yla an?lacak. Bundan birkaç sene önce liderler aras?nda yer alan firman?n bugünlerde çok kötü durumda ama umutlu bir ?ekilde bekledi?ini söyleyebiliriz. 2 gün sonra, 30 Ocak’ta iki telefon ve […]