src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/chrome_ses_algilama.jpg” alt=”” title=”chrome_ses_algilama” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2094″ />

Chrome’un ?u anda geli?tirilmekte olan yeni sürümü bize büyük bir sürpriz ile gelecek. Henüz üzerinde çal??malar?n? yürüten geli?tiriciler yapt?klar? aç?klamada Chrome Beta, yani Chrome’un yeni deneme sürümünde ses alg?lama özelli?ini test edeceklerini aç?klad?. Bu ses alg?lama özelli?i oyunlardan program geli?tirmelerine kadar birçok alanda kullan?labilecek.

Web Speech API ad?nda bu yeni sistem ilk öncelikle program, web geli?tiricileri taraf?ndan kullan?lacak. Ard?ndan zamanla bu uygulaman?n browser oyunlarda da yer almas?na kesin bir gözle bak?l?yor. Sadece PC versiyonundaki Chrome’da bulunacak olan bu özelli?in yak?n bir tarih içerisinde Android ile de uyumlu hale getirilmesi bekleniyor. Web Speech API’nin yak?n zamanda aç?k kaynak kodlar?n?n da bizlere sunulmas? beklenenler aras?nda.


0 Yorumlar