src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/instagramm-300×209.jpg” alt=”” title=”instagramm” width=”300″ height=”209″ class=”alignnone size-medium wp-image-2098″ />

AppStats ?a??lacak bir istatistik payla?t?. ?u anda dünyan?n en popüler sosyal a?lar?ndan biri olan Instagram büyük bir dü?ü?te. Geçti?imiz ay aktif Instagram kullan?c? say?s? 16.8 milyon iken bu ay ölçülen de?erler sadece 5 milyon civar?nda bir say?y? gösteriyor. Bu da yüzde 60 ortalamas?nda bir dü?ü? var anlam?na gelmekte.

Instagram’daki bu keskin dü?ü?e ne kadar ?a??rsak da asl?nda nedeni çok bariz bir ?ekilde ortada, yine de bu kadar bir dü?ü? ya?anmas? beklenmiyordu tabi ki. Instagram’?n dü?ü?ündeki neden yeni yay?mlad??? kullan?c? sözle?mesi. Kullan?c?lar?n foto?raflar?n? ba?ka reklam firmalar?na satan Instagram, bununla birlikte iyi bir gelir elde etmi?ti. Ama malesef bu durumun ters tepki do?urdu?u da ortada.


0 Yorumlar