Telefon kullan?c?lar?n?n, daha do?rusu ak?ll? telefon kullan?c?lar?n?n art?k vazgeçemedi?i internet paketleri malesef ülkemizde fahi? fiyatlar ile telefon abonelerine sat?lmakta. Bu durumda ise kullan?c?n?n yapabildi?i tek ?ey interneti olabildi?ince idareli kullanmak, peki bunun fark?na nas?l varabiliriz? Onavo Count bize burada yard?mc? olacak.

Anl?k internet kotam?z? görebildi?imiz bu program sayesinde kendinize bir s?n?r koyabilir, en iyisi de bu internet kotas?n? hangi program?n ne kadar harcad???n? görebilir, ona göre önleminizi alabilirsiniz. iOS ve Android için de üretilen bu yaz?l?m? AppStore ve PlayStore üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ayr?ca belirleyece?iniz alarm sistemi ile uyar? mesajlar? alman?z da gayet mümkün. Onavo Count’u a?a??daki linklerden indirebilirsiniz.

Onavo Count Android sürümü indir

Onavo Count iOS sürümü indir


0 Yorumlar