Ana sayfa » Etiket arşivi » facebook google

\

Facebook, Google’la olan ilişkisini kesiyor

Zuckerberg ile Page’in yollar? art?k ayr?l?yor. Bu vakte kadar çok iyi ili?kileri art?k kopma noktas?na geldi diyebiliriz. Facebook CEO’su Zuckerberg dün yapt??? aç?klamada Google ile olan ili?kilerinin art?k dostça olmad???n? dile getirdi, ayr?ca Apple ile de çok iyi geçindiklerini sözlerine ekledi. Bundaki en büyük etken tabi ki Google+ Google Plus ç?kt???nda biz az çok böyle […]