Ana sayfa » Etiket arşivi » Facebook HTC First

\ \

Facebook HTC First fiyatı ve özellikleri

Facebook’un bugün düzenleyece?i etkinlikte tan?tmas? beklenen ilk ve yeni telefonunun görüntüleri internete s?zd?r?ld?. Geçti?imiz günlerde sizlere telefonun özelliklerini aktarm??t?k. HTC i?birli?i ile birlikte geli?tirilmekte olan Facebook HTC First, hem tasar?m?yla hem de teknik özellikleriyle iPhone’u and?r?rken i?letim sistemiyle ilgili hala akl?m?zda tek bir fikir bile yok. Bunun yan? s?ra telefonun isminin First olmas? büyük ihtimal […]