src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/samsung_galaxy_mega-300×283.jpg” alt=”” title=”samsung_galaxy_mega” width=”300″ height=”283″ class=”alignnone size-medium wp-image-2668″ />

Samsung birkaç ay içerisinde bizlere yeni birkaç model sunacak. Bu modellerin hepsi üst segmentte yer alacakken Samsung’un bu telefonlardan bekledi?i sat??lar oldukça fazla. ?lk olarak Samsung Galaxy S4 ve Galaxy Note 3’ü bizlere sunacak olan firma ard?ndan Samsung Galaxy Mega adl? bir telefonu daha sat??a ç?karacak. Geçti?imiz gün telefonun bilgileri internete s?zd?r?ld?. Büyük ekran tak?nt?s? hala atlatamam?? olan Samsung yetkilileri Galaxy Mega adl? yeni serilerinde de ayn? takti?i kullanacak.

Samsung Galaxy Mega ?u anda geli?tirilme a?amas?nda; telefonun ekran boyutunun 6.3 ya da 5.8 inç olup olmamas? tart???l?yor. May?s veya Haziran aylar?nda bizlere tan?t?lmas? beklenen telefonlar?n teknik özellikleri hakk?nda bilgilere henüz ula??labilmi? de?il. ?u da çok büyük bir ihtimal ki Samsung Galaxy Mega çok büyük ihtimal S-Pen de kullanacakt?r. Galaxy S4 ve Note 3’ten sonra iki model daha bize sunacak olan Samsung’un bu iki telefondan birinde çift SIM kart deste?i vermesi de beklenenler aras?nda. Bakal?m bahsini etti?imiz telefon bizlere ne zaman resmi olarak tan?t?lacak.


0 Yorumlar