src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/facebook1-300×146.jpg” alt=”facebook” width=”300″ height=”146″ class=”alignnone size-medium wp-image-3112″ />

Hackerlar zararl? uygulamalar? bilgisayarlar?m?za sokmak için binbir yolu denemeye devam ediyor. Daha önceki zamanlarda bu yollardan biri resim gönderme, biri mail ile olurken ?imdi de Facebook üzerinden milyonlarca ki?iye virüs bula?t?r?l?yor. Peki Facebook virüsleri nas?l bilgisayarlar?n?za giriyor? Bunlar?n ço?u duvar?n?zda payla??lan sahte bir link sayesinde oluyor. Virüslü bir sayfaya aç?lan bu link farkl? bir ba?l?kla size öneriliyor ve siteye girmeniz sa?lan?yor, böylelikle virüs bilgisayar?n?za girmi? oluyor ve hacker bilgilerinize ula?abiliyor.

Facebook’tan bula?an virüslerin bir ço?u da uygulamalardan geliyor ve bu uygulamalar?n içeri?i ço?unluklu 18+ içeriklerden olu?uyor. Size özel bir teklif geliyor ve uygulamaya girmeniz söyleniyor, bu tür uygulamalara kesinlikle girmeyin. Uygulamay? ba?latmadan önce bilgilerinize ula??m izni istiyor zaten, bunlara izin vermeden uygulamaya girebiliyorsan?z bir sorun yok demektir. Ancak büyük bir firman?n uygulamas? ise izinleri kabul edebilirsiniz. Facebook uygulama virüsü için al?nabilecek en iyi önlemlerden biri Norton Internet Security veya Norton 360′? bilgisayar?n?za kurmakt?r. Bu uygulamalar internetten bula?an virüsleri korumak üzere geli?tirilmi?tir.


0 Yorumlar