• “Facebook Kapanıyor” Virüsü

    Twitter ve Youtube yasaklar?ndan sonra do?al olarak tüm kullan?c?lar Facebook’un da kapanaca??n? dü?ünmeye ba?lam??t? ve bu durumu iyi bir ?ans olarak bulan hackerlar da kurnazl?klar?n?...

  • Facebook uygulama virüsü

    Hackerlar zararl? uygulamalar? bilgisayarlar?m?za sokmak için binbir yolu denemeye devam ediyor. Daha önceki zamanlarda bu yollardan biri resim gönderme, biri mail ile olurken ?imdi de...