Adobe, Flash Player’?n ‘Premium i?levlerini’ kullanan oyunlardan lisans paras? toplamaya ba?layacak.

Stage 3D’yi ve C/C + +’da yaz?lan oyunlar? domain memory’ye dönü?türmeye yarayan Premium i?lemlerin ikisini de kullanmaya ba?layacak oyun geli?tiriciler, oyun geliri 50 bin dolar?n üstünde ise yüzde 9 lisans vergisi ödemek zorunda kalacaklar. 1 A?ustos’tan önce premium i?levine geçen oyunlardan ise herhangi bir ücret al?nmayacak.

 


0 Yorumlar