Türk Hava Yollar? yak?nda uçakta cep telefonuyla konu?ma ve internete eri?imi sa?layan teknolojiye geçecek.

Bilindi?i üzere yüksek kaza riski ta??d??? için mobil cihazlar?n uçakta kullan?m? yasak. Özellikle uzun süren uçu?larda bu durum yolcular için s?k?nt? yaratabiliyor. Ba?ta THY olmak üzere baz? havayolu ?irketleri, bu durumu çözmek için kollar? s?vad?.

Uçu? e?lenceleri konusunda yakla??k 10 y?l? a?k?n bir süredir hizmet veren AeroMobile adl? firmayla anla?ma yapan THY, yak?nda bu uygulamaya geçecek.

 


0 Yorumlar