gmail

Senelerdir Gmail’in en büyük eksikli?i olarak maillerin yede?ini alamamam?z? gösteriyorduk. Nedense Google bu konuda hiçbir somut atmazken sonunda bu yenilik de sisteme eklendi. Art?k maillerinizin yede?ini tek butonla birlikte alabilirsiniz. Gmail yedekleme için a?a??da vermi? oldu?umuz adrese giriniz.

Google, resmi blo?unda duyurdu?u yenili?iyle beraber e-posta hizmeti Gmail’i tüm içeri?iyle bilgisayar?n?za indirmeye imkan tan?yor. Firma, bir ay içerisinde kullan?c?lar?na gönderece?i bir mesajdan sonra bu de?i?ikli?i, internet kullan?c?lar?na sunacak.

Bu f?rsattan, Google Apps kullan?c?lar?n?n da (uzant?s? kendi alan ad? olsa da Gmail altyap?s? kullanan hesaplar) ayn? zamanda yararlanmas? bekleniyor.

Yedeklenen veriler aras?nda sadece e-postalar?n?z bulunmuyor. Takvim, Google+, YouTube, Drive gibi popular servisler de yedeklenen dosyalar aras?nda yer al?yor.

Gmail Yedekleme


0 Yorumlar