• Gmail’e bir yenilik daha

  Google’?n ve Gmail’in kullan?c?lar? korumaya yönelik en büyük politikalar?ndan biri de yabancu url’lerden gelen görselleri gizlemesi, kullan?c?n?n özel iste?iyle, her defas?nda soru yöneltmesiyle aç?lmas?yd?. Art?k...

 • Gmail yedekleme

  Senelerdir Gmail’in en büyük eksikli?i olarak maillerin yede?ini alamamam?z? gösteriyorduk. Nedense Google bu konuda hiçbir somut atmazken sonunda bu yenilik de sisteme eklendi. Art?k maillerinizin...

 • Gmail yenileniyor

  Google’?n arama motorundan sonra ku?kusuz en çok kullan?lan hizmeti olan Gmail’in arayüzü de?i?meye devam ediyor. Geçti?imiz aylarda sayfa içi pencere -pop up- olarak mail yazma...

 • Google Drive ve Gmail nedir

  Gmail yeni bir özellik daha kazand?. Google taraf?ndan bu aralar kendisine çok fazla önem verilen uygulama her geçen gün geli?irken en son gelen özellikte Google...