gmail

Google’?n arama motorundan sonra ku?kusuz en çok kullan?lan hizmeti olan Gmail’in arayüzü de?i?meye devam ediyor. Geçti?imiz aylarda sayfa içi pencere -pop up- olarak mail yazma özelli?ini bizlere sunan Google bu sefer de uygulama içerisine farkl? sekmeler ekleyerek kullan?m? daha basit bir hale getiriyor. Microsoft’un Windows 8 ile ba?latt??? bu ak?m? Google ve Apple çok yak?ndan takip ediyor, bu gidi?le art?k tüm siteler ve sistemler basit bir yap? kazanacak gibi. Google’?n Gmail arayüzüne ekleyece?i sekmeler Primary, Social, Promotions ve Updates adlar?nda olacak. Bu sekmelerle birlikte mail yazma olay? daha kolay bir hal alacakken Google’?n kullan?c?ya bildiri ula?t?rmas? da oran olarak artacak.

Gmail’e gelecek olan güncelleme sadece web platformunda de?il, iOS ve Android’de de geçerli olacak. Bunlar?n ne zaman bizlere sunulaca?? belli de?il ama Temmuz ay?na girmeden sisteme koyulmas? bekleniyor. Google yeni arayüz için tan?t?c? bir fragman da yay?mlad?, a?a??dan izleyebilirsiniz. Videodan da anla??labildi?i gibi yeni sistemin vaat edildi?i gibi kolayla?t?r?c? bir yan?n?n oldu?unu görebiliyoruz.


0 Yorumlar