src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/Google-Chromebase.jpg” alt=”Google Chromebase” width=”600″ height=”357″ class=”alignnone size-full wp-image-4828″ />

Uzun süredir Google Chromebook’u üreterek dizüstü bilgisayar sektörüne giri? yapm?? olan internet ve reklamc?l?k devi Google, ?imdi de masaüstü bilgisayar ile kar??m?za ç?k?yor. Google Chromebase ad?nda geli?tirilmekte olan yeni bilgisayar?n görüntüleri ve baz? teknik özellikleri internete s?zd?r?l?rken yukar?da görmü? oldu?unuz foto?raf da direkt olarak cihaz?n kendisine ait.

LG’nin üretimini üstlendi?i ve Chromebase ismini ta??yan bu özel masaüstü bilgisayar Apple’?n iMac’ine paralel bir ürün. Google’?n i?letim sistemi Chrome OS’u kullanan ve Chrome web taray?c?s? alt?nda çal??an Chromebase’in 21.5 inç HD ekran? bulunurken, 16 GB’l?k depolama birimiyle geliyor. Depolama alan?na bak?p ‘bu kadar az haf?za neyime yetecek’ diye dü?ünüyorsan?z; ?u konuda ufak bir hat?rlatma yapal?m: Chromebook’lar da Chromebase’den farkl? bir durumda de?il ve bu cihazlar?n en önemli özelli?i Bulut teknolojisini kullanmalar?. Yani her ?ey internete kaydediliyor, gerekmedikçe bilgisayarda veri saklanm?yor. Haliyle devasa depolama alanlar?na da bu tip bilgisayarlarda ihtiyaç kalm?yor.

Chrome OS’un kullan?ld??? ilk masaüstü bilgisayar olma özelli?ini ta??yan Chromebase Windows ve Mac OS X’e göre elbette baz? farkl?l?klar içeriyor. Az önce bahsetti?imiz gibi Bulut teknolojisi bu cihaz?n olmazsa olmaz?. Haliyle sürekli internete ba?l? olmak durumundas?n?z; aksi halde cihazdan verim almak mümkün de?il.

Bugünün klasik bilgisayarlar? gibi geni? bir uygulama yelpazesine sahip olmayan Chromebase e-posta kontrolü, haber okuma, video izleme gibi çok temel aktivitelerin yerine getirilmesini sa?l?yor.

Ürünün hangi fiyat aral???nda ve ne zaman sat??a sunulaca?? ise ?imdilik bilinmiyor.


0 Yorumlar