instagram

Serüvenine birkaç sene önce ba?lam?? ve bir buçuk sene önce 1 milyar dolar kar??l???nda Facebook taraf?ndan sat?n al?nm?? olan Instagram’?n 2013 istatistikleri aç?kland?. Her geçen dönem büyümesini daha da h?zl? hale getiren Instagram’?n enleri bizlere aktar?l?rken gelmi? olan bilgilerin pek de ?a??rt?c? oldu?unu söyleyemeyiz.

Webstagram’?n 4 milyon 119 bin 170 popüler foto?raf? baz alarak amcharts.com vas?tas?yla haz?rlad??? istatisti?e göre Instagram’daki foto?raflar?n yüzde 47.32’si filtresiz olarak yükleniyor.

En çok kullan?lan filtre ise yüzde 6.31’le Earlybird.

Daha sonra 5,91’le Valencia, 5,74’le X-Pro II, yüzde 3.97 ile Amaro geliyor.

Di?er çok kullan?lan filtreler ise s?ras?yla Rise, Hudson, Lo-fi ve Hefe geliyor.

En az popüler olan filtre ise Hisptamatic.

Instagram’?n en popüler tag?

Instagram’da en çok kullan?lan tag 376 milyondan fazla kullan?lan #love olurken ikinci s?rada 185 milyonla #instagood geliyor.

3. s?rada ise #me, 4. s?rada #like, 5. s?rada #follow geliyor.

?lk 10’u #cute, #photooftheday, #tbt, #followme ve #girl tamaml?yor.

100 milyonun üzerinde foto?rafa sahip tag’lerin say?s? ise sadece 14.

En çok takip edilen kullan?c?

Instagram’?n en çok takip edilen kullan?c?s? instagram’?n ta kendisi.

Instagram 53 milyondan fazla ki?i taraf?ndan takip edilirken, listede ikinci s?rada 12 milyonu geçen Justin Bieber yer al?yor.

Kim Kardashian üçüncü, badgalgiri kullan?c? ad?yla Rihanna dördüncü, Beyonce da be?inci s?rada.

En çok takip eden kullan?c? ise 1 milyon 100 bini a?k?n hesab? takip eden photogeekdom.


0 Yorumlar