src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/google.jpg” alt=”google” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4380″ />

Sadece bir arama motoru olmad???n? her zaman kan?tlayan Google ?imdi yeni bir hizmetini daha yürürlü?e soktu. haftan?n ilk günlerinde Helpouts adl? uygulamas?yla internet üzerinden canl? dersler vermekte olan Google yabanc? dil olsun, vokal dersleri olsun ya da grafik tasar?m dersleri olsun her konuda yard?mc? oluyor. Bu dersler aras?nda ücretsizler de var ücretli olanlar da; ancak fiyatlar?n biraz tuzlu oldu?unu belirtelim.

Teknoloji devi, bu hafta ba??nda uygulamaya soktu?u ‘Google Helpouts’ hizmeti sayesinde binden fazla uzman?, ders almak isteyenlerle bulu?turuyor.

Modadan bilgisayar kullan?m?na, spordan dansa, yabanc? dil ö?reniminden foto?raf çekimine kadar pek çok konunun uzman?, kendi belirledikleri ücretler kar??l???nda ders almak isteyenlerle internet üzerinden canl? video arac?l???yla bulu?uyor.

Google’?n arama motoruna benzeyen uygulamada arama çubu?una ö?renilmek istenen konuyla ilgili anahtar kelimeler girildi?inde, ilgili dersi veren uzmanlar ve dersin ücretleri ç?k?yor.

Örne?in, arama çubu?una ‘Photoshop’ yaz?ld??? zaman ilgili yaz?l?m hakk?nda ders veren e?itmenlerin adlar?, saat ücretleri ve sonraki dersi hangi tarihte verebilecekleri gibi bilgiler sunuluyor.

Uzmanlar dersleri seans veya dakika ba??na ücretlendirebiliyor.


0 Yorumlar