src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/google_motorola.jpg” alt=”” title=”google_motorola” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1867″ />

Google bünyesinde bulundurdu?u servisler ve altmarkalar ad?na radikal kararlar vermeye devam ediyor. ?nternet üzerindeki servislerini her geçen gün geli?tiren, verim alamad?klar?n? da kapatan Google, ?imdi de bünyesinde bulundurdu?u Motorola’n?n Kore’deki etkinliklerine son noktay? koydu?unu aç?klad?.

Asl?nda bu çok da sürpriz bir haber de?il. Geçti?imiz sene HTC ve Apple gibi büyük ?irketler de Kore’den istedikleri verimi alamad?klar? için geri çekilmi?lerdi; Google da di?erleri gibi ayn? nedeni gösterdi. Yine de Google yapt??? aç?klamada daha önce Kore’de satt??? telefonlar için teknik servis deste?i verece?ini sözlerine ekleyerek bir bak?ma insanlar? hiçe saymad???n? bizlere gösterdi . Google’?n Kore’de bir de iDEN kablosuz a? hizmeti bulundurdu?unu hat?rlatal?m.


0 Yorumlar