• Moto 360 Akıllı Saat

  Ak?ll? cihazlara olan ilgi her geçen dönem art?yor. Son zamanlarda da firmalar?n ak?ll? saat pe?inden ko?tu?unu biliyoruz. Bunu gözard? edemeyen Google, ak?ll? saat geli?tiricileri için...

 • Lenovo, Motorola’yı satın aldı!

  Bundan 3 sene önce, 2011 y?l?nda Google taraf?ndan sat?n al?nan Motorola, zaten cep telefonu sektöründe tam da çökü? içerisine girmi? bir haldeydi. Google da sat?n...

 • Motorola’dan kıvrılabilir ekran kol saati

  K?vr?labilir ekran teknolojisi bu aralar firmalar taraf?ndan fazlas?yla de?er görüyor. En son LG k?vr?labilir ekrana sahip olan televizyonunu tan?t?rken k?vr?labilir ekranl? ak?ll? telefonlar?n sat??a sunulmas?na...

 • Motorola satılıyor

  Google, bu sene i?lerine köstek oluyor diye Motorola’y? sat?n alm??t?. Motorola’y? sat?n ald?ktan sonra, geçti?imiz haftalarda baz? servisleri sonland?ran Google, ?imdi ?irketin bir bölümünü sat?yor....

 • Google – Motorla Kore’den çekildi

  Google bünyesinde bulundurdu?u servisler ve altmarkalar ad?na radikal kararlar vermeye devam ediyor. ?nternet üzerindeki servislerini her geçen gün geli?tiren, verim alamad?klar?n? da kapatan Google, ?imdi...

 • Apple’da satışlar arttı

  ABD’de yap?lan analizde mobilphone’lar?n sat?? seviyeleri de aç?kland?. Verilen rakamlarda iPhone’nun sat??lar?nda yükselme var. Ancak Android’in sat?? fiyat?nda da yükselme oldu?u için de?i?en çok da...