src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/google-apple-ucuyor-1-300×225.jpg” alt=”” title=”google-apple-ucuyor-1″ width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-854″ />

Google ve Apple harita servisini verebilmek içi art?k uydudan vazgeçmi? gibi görünüyor. Çünkü Daily Mail gazatesinin haberine göre Google görüntü almak için art?k uçaklar? kullan?yor. Google cephesi de bu haberi do?rularken bu i?lemi 3 boyutlu görüntü sa?lamalar? için kulland?klar?n? söyledi.

Bu yüzden Google ?irketi ma?dur olan ev sahipleri taraf?ndan dava edildi. Bu yeni teknoloji evlerin içine kadar net bir görüntü alabiliyor. Bu sistemi daha önce sadece CIA kullanm??t?.

Apple taraf? ise sessizli?ini koruyor. Apple ?irketinden gelen tek aç?klama bu sistemi sadece yirmi ?ehirde kulland?klar? oldu. Geçti?imiz aylarda Apple, ?sveçli bir 3D görüntüleme ?irketini sat?n alm??t?; amaçlar? da böylece belli oldu.

Google ise gelen tepkilere anlam veremedi?ini söyledi. 6 y?ld?r bu hizmeti veren sistemin neden ?imdi ele?tirildi?ini soruyorlar.


0 Yorumlar