whatsapp

Geride b?rakt???m?z hafta 19 milyar dolar gibi rekor bir fiyatla birlikte Facebook’a sat?lan WhatsApp hakk?ndaki dedikodular?n bir sonu gelmeyecek gibi gözüküyor. Facebook uygulamay? sat?n almadan önce Google’?n da bu i?e yeltendi?i iddialar? ortaya at?l?rken Google’?n WhatsApp’e 10 milyar dolar teklif etti?i de gelen iddialar aras?nda. Son olarak da Google çevresinden yeni bir aç?klama geldi.

Teknoloji yazarlar?n?n akl?n? günlerdir me?gul eden bu sorulardan en az?ndan biri yan?t?n? buldu: Mobile World Congress’te gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Google’?n Chrome, Android ve mobil uygulamalar?ndan sorumlu yöneticisi Sandar Pichai, Google’?n WhatsApp’e benzer bir teklif götürdü?ü haberlerinin “tamamen gerçek d???” oldu?unu belirtti.


10 Milyar Dolar Denmi?ti

Öncesinde ç?kan söylentiler, Google’?n da 10 milyar dolarl?k bir teklifle WhatsApp’in kap?s?n? çald??? yönündeydi. Elbette resmi olarak bir teklifte bulunulmamas?, Google’?n tüm dünyada 450 milyon abonesi bulunan bu fenomen ile ilgilenmedi?ini göstermiyor. Bir ba?ka söylenti de Google CEO’su Larry Page’in bizzat WhatsApp kurucular?yla bir yemekte bulu?tu?u üzerine dönüyor.
Dedikoduya göre Page, Jan Koum ve arkada??n? Mark Zuckerberg ile anla?mamas? için ikna etmeye çal??m??. Böylesi bir iddia konusunda ise iki taraf da yorum yapmaktan kaç?n?yor.


0 Yorumlar