Google’?n arama sistemine, henüz kelimeyi yazarken terimler önermesi, internet devinin can?n? biraz s?kacak gibi gözüküyor.

Avukat Hiroyuki Tomita, müvekkilinin ismini Google’a yazd???nda, kendisinin i?ledi?i onlarca suçun ortaya ç?kt???n? belirterek Google’a dava açt?.

Müvekkilinin çal??t??? i?le beraber gelen i? tekliflerini de bu sebepten dolay? kaybetti?ini belirten Tomita, müvekkilinin bu suçlardan hiçbirinin müvekkiline ait olmad???n? söyledi.

 


0 Yorumlar