iPad sahipleri WiFi’ı tercih ediyor

Mobil analiz ?irketi Localytics’in yapt??? ara?t?rma iPad sahiplerinin daha çok WiFi modellerini sat?n ald???n? ortaya koydu.

Yay?nlanan ara?t?rmada özellikle üçüncü nesil iPad’in 4 G özelli?i WiFi’dan daha h?zl? internet sa?lamas?na ra?men 3 G ve 4G kullan?c?lar?n?n WiFi’y? öncelikle tercih ettikleri yer al?yor.

Piyasadaki iPad’lerin yüzde 8.8’inin 3G, yüzde 1.5’inin ise 4G’li cihazlardan olu?tu?u gözlemlenen ara?t?rmada, WiFi tabanl? cihazlar iPad’lerin yüzde 89.7’sini kaps?yor.

 

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş