Mobil analiz ?irketi Localytics’in yapt??? ara?t?rma iPad sahiplerinin daha çok WiFi modellerini sat?n ald???n? ortaya koydu.

Yay?nlanan ara?t?rmada özellikle üçüncü nesil iPad’in 4 G özelli?i WiFi’dan daha h?zl? internet sa?lamas?na ra?men 3 G ve 4G kullan?c?lar?n?n WiFi’y? öncelikle tercih ettikleri yer al?yor.

Piyasadaki iPad’lerin yüzde 8.8’inin 3G, yüzde 1.5’inin ise 4G’li cihazlardan olu?tu?u gözlemlenen ara?t?rmada, WiFi tabanl? cihazlar iPad’lerin yüzde 89.7’sini kaps?yor.

 


0 Yorumlar