Her sene bizlere düzenli olarak aktar?lan senenin en çok aranan kelimeleri bu sene de Google Zeitgeist taraf?ndan verildi. Ülkemizde en çok aranan kelimeler belli oldu ve a?a??da bunlar?n listesini görebilirsiniz. Sosyal medya devi facebook her sene gibi bu sene de birinci s?rada yer al?yor.

Asl?nda liste pek de fazla ?a??rt?c? bir halde de?il. Google’da en çok aranan kelimeler yine 2012 y?l?nda da ?a??rt?c? sonuçlarla kar??m?za ç?kmad?. Listede ülkemizin en büyük sözlü?ü Ek?i Sözlük de yer al?yor ve tabi ki yine birkaç gazete sitesi listede bulunuyor. Ö?rencilerin her gün girdi?i e-okul da listede yer al?rken Facebook ve E-okul aras?nda bulunan di?er bir site YouTube. ??te o me?hur liste.

Google’da en çok aranan kelimeler 2012

Facebook
YouTube
e-Okul
Ösym
Ek?i Sözlük
Araba Oyunlar?
Milliyet
I?kur
Hürriyet
Habertük


0 Yorumlar