src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/google_chrome.jpg” alt=”” title=”google_chrome” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1854″ />

?lk web taray?c?lar? bundan en az 20 sene önce ç?kt? ve o zamanlar sadece statik HTML deste?i veriyorlard?. ?imdi o kadar geli?tiler ki hem javascript olsun hem flash olsun hem de en son geli?tirlen HTML 5 ile olsun art?k yap?lmas? imkans?z olan bir ?ey yok diyebiliriz. ??te Google Chrome özellikleri.

Y?llar sonra bugüne bakt???m?zda Google Chrome’daki özellikler bizi pek ?a??rtmayacak, oysa kulland???m?z basit özellikler ne kada da yararl?. Google Chrome’un en güzel özelliklerinden biri kelime de?i?tirmenizdir. Yani bir kelimeyi tek tek bulup, silip de?i?tirmek yerine. Sadece de?i?ecek kelimeyi ve yeni kelimeyi yazarak tüm kelimelere ayn? anda i?lem yapabilirsiniz. Gmail sekmesini açmadan Gmail’i kullanabilirsiniz. Google Pixlr üzerinden istedi?iniz resminize güzel efektler verebilir, kesme i?lemlerini kolayl?kla yapabilirsiniz.


0 Yorumlar