Mozilla, kendi üretti?i i?letim sistemi için ilk geli?tirdi?i program?n beta sürümünü aylar öncesinden bizlerle tan??t?rm??t?. ?imdi ise program?n tam sürümü indirime aç?ld?. Mozilla Firefox OS Simulator, Firefox taray?c?larda da denendi; 16 ve 17 versiyon üzeri Firefox uygulamalar?nda çal???yor.

Firefox OS Simulator’u a?a??da verdi?imiz linkten indirebilirsiniz. Boyutunun 100 MB’a kadar ula?t???n? hat?rlatt?ktan sonra bunun bir eklenti için oldukça fazla oldu?unu söyleyebiliriz. Ama Mozilla yapt??? aç?klamada ileriki dönemlerde ana sistem bizlere içerisinde birçok uygulamay? bar?nd?rarak gelecek. ?u anda Android ve iOS furyas?n? kaç?ranlar için Firefox OS’un yeni bir uygulama gelir kap?s? olaca??n? söyleyebiliriz.

Firefox OS Simulator indir


0 Yorumlar