Ana sayfa » Etiket arşivi » google hesap etkinliği

\ \ \ \

Google’ın az bilinen hizmetleri

Belki de internet dünyas?n?n en büyü?ü olan Google’?n bize sundu?u hizmetler aras?nda en bilindikleri kesinlikle arama motoru, gmail, google+ ve youtube. Peki bunlar?n d???nda Google’?n neler yapt???n? merak ettiniz mi? Bizlere onlarca yararl? uygulama sunan Google’?n neden bu uygulamalar?na reklam yapmad??? bilinmiyor ama bizim size anlatmam?z Google’?n biraz da olsa i?ine yarayacakt?r. ??te Google’?n bizlere […]